Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecné informace

Cvičíme všechna plemena bez vyjímky!
Základní ovladatelnost psa (vztah pes – člověk, člověk – pes, pes v bytě, pes v autě, předvedení psa na výstavě). Výcvik probíhá podle národního a mezinárodního zkušebního řádu.

Nové číslo účtu naší organizace ZKO 268, Praha 9 – Kyje 2502774072/2010

Klubový řád našeho klubu
Práva členů
Každý člen ZKO po zaplacení členských příspěvků má právo:
– zúčastnit se zkoušek a závodů
– používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa pomůcky, jež jsou majetkem klubu
– podílet se na vedení klubu
Možnost výcviku mimo výcvikové dny odsouhlasí členové výboru ZKO Kyje. Nárok na obdržení klíče od branky ZKO má člen po 12ti měsících členství a po souhlasu výboru. Zneužití nebo poskytnutí svěřených klíčů neoprávněné osobě znamená jejich okamžité odebrání a povinnost uhradit výměnu vložky FAB.

Povinnosti členů:
– dodržovat stanovy ČKS
– v určeném termínu zaplatit členské příspěvky
– docházet v určených hodinách na výcvik
– dodržovat pokyny instruktorů a členů výboru
– docházet na členské schůze
– mít očkovaného psa (vzteklina, psinka a parvoviroza), po dalším očkování předložit očkovací průkaz ke kontrole příslušné osobě

Všeobecné:
– za škody způsobené psem odpovídá a škodu uhradí psovod
– je zakázáno volné pobíhání psů po cvičišti
– zákaz vstupu podnapilým osobám
– zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu rodičů
– zákaz vstupu s nemocným psem
– udržovat pořádek a čistotu v klubovně, na cvičišti a jeho okolí mládežníci (do 18ti let) musí do 21:00 hod. opustit cvičiště.